0 (543) 621-7673

Barkod Numarası Alımı

Yazı Boyutu

Barkod, bir birim malın hangi ülkenin işletmesinde üretildiğini veya ambalajlandığını, malın cinsini ve çeşitli özelliklerini tanımlamak amacıyla, önceden belirlenmiş kurallara uygun çeşitli kalınlıklarda bir dizi çizgilerle meydana gelen işaretleme usulüdür. Normal olarak malın ambalajı üzerine basılan Barkod, optik okuyucu bir kalem yardımı ile veya bir ışın tarayıcı ile okunabilen bir şifredir.

“BARKOD” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği- Milli Mal Numaralama Merkezi’nden alınmakta olup şirketimiz belgelerin tamamlanması, başvurunun hazırlanması ve firmanıza ait Barkod numarasının alınmasını sağlar. Şirketini adına alınmış 9 haneli Barkod numaralarına göre istediğiniz ürünlere 13 haneli Barkod numarası hazırlar.

Barkod işaretlerinin kullanımı, üreticiler,toptancılar, perakendeciler ve tüketiciler arasında alışverişi kolaylaştırma, güven duygusunu geliştirme, bilgi akışını sağlama gibi birçok açıdan kolaylıklar getirmektedir.

Bu sistem ile malın satışı, sistemin kullanıldığı her yerde ve her ülkede aynı numara ile işlem görmesini mümkün kılmaktadır. Böylece üretimden tüketime kadar giden yolda birlik sağlanmaktadır.

Gerekli Belgeler

1. Firmanıza ait en son gelir tablosu ( yeni hesap planına göre ve detaylı maliye tasdiki gerekmiyor altında kaşe ve imza olacak) Gelir tablosu yerine; yeni kurulan şirketler Ticaret Sicil Gazetesi Esnaf Odasına kayıtlı firmalar Esnaf Sicil Gazetesi fotokopisini ibraz edeceklerdir.
2. Kayıtlı olduğunuz odadan onaylı, Oda Faaliyet Belgesi veya Esnaf Sicil Tasdiknamesi örneği.
3. Barkod uygulanacak ürünlerin tanıtımı. (ürün sevk ambalajının ebadı, ağırlığı, özellikleri)
4. Noter tasdikli taahhütname

whatsapp