0 (543) 621-7673

Yurt Dışı Marka Tescili Başvurusu

Yazı Boyutu

MARKA TESCİLİ

Her Marka Tescil edildiği ülkede koruma sağlamaktadır. Bir markanın menşe ülke haricinde farklı ülkelerde de koruma sağlaması için 3 ayrı sistem bulunmaktadır. Bunlar;

1- BİREYSEL BAŞVURU:

İstenilen her ülkede bir vekil firma bulunarak başvuru yapılmaktadır. Maliyeti çok yüksek ve uzun süreli bir tescil işlemidir.

2- AVRUPA TOPLULUĞU MARKASI (CTM)

15 Avrupa Birliği üyesi ülke için geçerlidir. Topluluk marka başvurusuna direk Türkiye’den bir başvuru yapılamamakta, üye ülkelerden herhangi birinden bir vekil firma bulunarak başvuru yapılmaktadır.

Üye Ülkeler:

Avusturya, İngiltere, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Belçika, Lüksembourg, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç.

Müracaat için Gerekli Evraklar:

– Yurt Dışı vekil firmanın başvuran tarafından imzalanmış vekaletnamesi
– Marka Örneği – Hangi Sınıflar ve emtialar için müracaat edileceği
– Müracaatçı firmanın tam adı ve unvan – Yurt dışına müracaatı yapılacak olan markanın, Türkiye’de en azından başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir.

CTM TESCİL İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ :

1- Başvurunun Yapılması: Başvurunun yapılmasından itibaren yaklaşık 6-7 ay sonra OHİM her üye ülkeden ayrı ayrı aldığı araştırma sonuçlarının raporunu başvuru sahibinin bilgi edinmesi ve muhtemel itirazları tespit edebilmesi için, başvuru sahibine göndermektedir.
2- Başvurunun Yayını: Başvuru, yaklaşık 3 ay sonra üçüncü kişilerin itirazına karşı Topluluk Marka Bülteninde 3 ay süreyle yayınlanır.
3- İtiraz: Başvuruya itiraz edilmişse, OHİM yaklaşık beş ay içinde itiraz ile ilgili bilgi vermektedir. İtiraz gelmesi durumunda ya itiraz eden firmayla anlaşılır, ya başvurudan vazgeçilir ya da yapılan itiraza cevap verilerek karar beklenir. Başvuru yayınlandıktan sonra itiraz gelmemesi durumunda OHİM tarafından tescil kararı verilmektedir. Tescil ücretinin ödenmesinden sonra Marka Tescil Belgesi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl için düzenlenmektedir.
4- Red: Topluluk marka başvurusunun üye ülkelerden herhangi birinde, herhangi bir sebepten dolayı red olması tüm başvuru yapılan üye ülkelerde hükümsüz kılınmasına neden olmaktadır.

3- MADRİD PROTOKOLÜ:

Madrid Protokolü 55 ülkede geçerli olan bir sistem olup, Türkiye bu sisteme 1 Ocak 1999 tarihi itibarı ile tam üyedir. Madrid Protokolüne göre başvuru en çok kullanılan ve en az maliyetli uluslar arası marka tescil başvurusu şeklidir.

Üye Ülkeler:
Almanya, Antıgua Barbuda, Avusturya, Arnavutluk, Buhutan, Çek Cumhuriyeti ,Kıbrıs, İran, Fas, Fransa, Lıhteynstayn, Hollanda Antilleri, İspanya, Kenya, Kore Demok. H. C., Lesotho, Letonya, Lıtvanya, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Monako, Mozambik, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Swazıland, Yugoslavya, Zambiya, Amerika, Ukrayna, Moldova Cumhuriyeti ,Küba ,Avustralya, Belarus(Beyaz Rusya), Benelüx (Belçika,Lüksenburg,Hollanda), Birleşik Krallık(İngiltere, .İskoçya), Bulgaristan, Çin, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya ,Kore Cumhuriyeti ,Norveç, Singapur ,Türkmenistan ,Yunanistan

Müracaat için Gerekli Evraklar:

– Marka Örneği – Müracaatçı firmanın tam adı ve unvan
– Seçilen ülkelere göre belirlenecek olan Resmi Harcın, WIPO nun banka hesap numarasına yatırılmış olması
– Türk Patent Enstitüsü’ne resmi müracaat harcının yatırılmış olması – Müracaat edilecek markanın, Türkiye’de en azından başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir.

MADRİD PROTOKOLÜ TESCİL İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ :

1- Başvurunun Yapılması: Üye ülkeler arasından, müracaat edilecek olan ülkelerin seçildiği başvuru formu Türk Patent Enstitüsüne gönderilir. Türk Patent Enstitüsü, müracaatı şekli olarak inceledikten sonra, WIPO ya gönderir.

2- Başvurunun Yayını: WIPO kendisine gelen müracaatı işleme alır ve 18 aylık süre ile 3. şahısların dikkatine yayına açar.

3- İtiraz: 18 aylık itiraz süresinin sonuna kadar başvurulan ülkelerden herhangi birinde bir itiraz veya red yazısı gelmemesi durumunda o ülkelerde marka kabul edilmiş sayılır. İtiraz gelmesi veya red edilmesi durumunda ilgili ülkeden bir vekil firma bulunarak, itiraza veya redde cevap verilebilir. İtiraz veya red kararı hangi ülkeden gelmişse sadece o ülkede o işlemler yürütülür. Diğer ülkelerde prosedür normal devam eder.